De podotherapeut Overzicht

  • Facebook
  • Google Plus

Wat is podotherapie

Podotherapeuten
Podotherapeuten zijn erkende paramedici die patiënten behandelen met voetklachten of met klachten die voortvloeien uit het niet goed functioneren van de voeten. Het is een beroep dat in ons land sinds 1982 wettelijk erkend is door het ministerie van WVC.
In december 1997 is de BIG-wet ingevoerd. Het beroep van podotherapeut is daarin geregeld in artikel 34. Dit betekent onder andere dat de titel ‘podotherapeut’ beschermd is en alleen gebruikt mag worden door personen die afgestudeerd zijn aan een opleiding voor podotherapie; een 4-jarige hbo-opleiding.

Paramedici
Paramedici zijn geregistreerd volgens de wet BIG. In deze wet wordt aangegeven wat een paramedicus wel en niet mag doen. Ook is de paramedicus verplicht om zich te registreren in het Kwaliteitsregister voor Paramedici en zich iedere 5 jaar te herregistreren. Herregistratie is alleen mogelijk als de paramedicus voldoende werkervaring heeft en voldoende bij- en nascholing heeft gevolgd. Op deze manier bent u als patiënt verzekerd van de beste zorg.

Opleidingen
De opleiding Podotherapie is een 4-jarige hbo-opleiding. Er zijn twee opleidingen podotherapie; in Eindhoven aan de Fontys Hogeschool en in Enschede aan de Saxion Hogeschool.

Visitatie
Als onderdeel van het lidmaatschap van de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten dienen alle leden zich verplicht te laten visiteren (een officiële inspectie van de praktijk). Hierdoor is de onderlinge kwaliteit zo goed mogelijk gewaarborgd.

...........................................................................
Annelies Wouters
Podotherapeut en schoenadviseur

Kerkstraat 74, 1354 AC Almere, 036-5336013
info@schoenadviezen.nl www.schoenadviezen.nl


..........................................................................